Info

meeuw en andereLidmaatschap

Na het bijwonen van een seizoenseditie ben je kosteloos lid van het netwerk. Je kunt dan deelnemen aan netwerkdagen en alle activiteiten die georganiseerd worden. Het kan zijn dat er per activiteit een kleine vergoeding gerekend wordt.

Als je geïnteresseerd bent kun je je laten introduceren door lid van Aandacht voor Echt. Ken je niemand, maak dan je interesse via de mail kenbaar. Je zult dan een (telefonisch) kennismakingsgesprek voor een wederzijdse verkenning.

Zelfstandige? Dan is een AvE factuur voordeliger dan 385,- betalen (geen factuur)
Elke ondernemer (ZZP-er) krijgt te maken met de Belastingdienst. Je inkomsten zijn namelijk allemaal ‘bruto’. Je moet over je inkomen nog inkomstenbelasting betalen. Hiervoor wordt er gekeken naar je winst: je omzet minus de kosten van je bedrijf. Een factuur van AvE kun je opvoeren als kosten.

Over de winst van je bedrijf moet je een percentage belasting betalen, afhankelijk van de grootte van dit bedrag.

Je hebt dus belastingvoordeel als je de factuur aftrekt van je totale omzet en opvoert als kosten. Je winst wordt daardoor kleiner.  Je hoeft dan minder belasting te betalen.

Na de verrekening van het belastingvoordeel betaal je per editie

In belastingschijf 1 betaal je 331,- euro (495-33,10%) Voordeel 163,-

In schijf 2/3  287,20 euro (495-41,95%) Voordeel 207,80

In schijf 4 237,60 euro (495-52%) Voordeel 257,40

Programma van een seizoenseditie
Ontvangst met thee en koffie is op vrijdagochtend van 10.00 tot 10.30 uur. Vervolgens vangt het programma aan om 10.30 uur en duurt op vrijdag tot ongeveer 22.00 uur inclusief lunch en diner. Op zaterdag bieden wij een dagprogramma tot 17.00 uur inclusief lunch. De tweedaagse training start met een gemeenschappelijke verkenning van het thema. We proberen voldoende ruimte voor dialoog en ontspanning aan te bieden.

Wat biedt een seizoen editie van Aandacht voor Echt je?
Twee dagen in een prachtige omgeving, fijne mensen om je heen, tijd voor jezelf, mooie ontmoetingen, bezinning, een bijzondere groepsenergie die keer op keer ontstaat en een aanmoediging om nog meer te worden wie je bent en in contact te komen met je bestemming. Tijdens alle bijeenkomsten wordt een thema uitgediept. Kijk voor een sfeerimpressie onder aan deze pagina.

Geen winstoogmerk
Stichting Aandacht voor Echt heeft geen winstoogmerk. Wij betalen Marieke en Jules een bepaald tarief voor de begeleiding van bijeenkomsten. Daarnaast betalen we in geval van de seizoensedities de kosten voor een lunch op beide dagen, de avondmaaltijd op vrijdag en de overnachting incl. ontbijt in het hotel. Voor overige activiteiten wordt ook zoveel mogelijk kostenneutraal gewerkt.

Mocht er geld overblijven aan het einde van het jaar, dan worden daar reserveringen van opgebouwd, de stichtingskosten, de website etc. van betaald. Als er dan aan het einde van een jaar nog geld overblijft wordt dit geschonken aan stichting De Vrije Mare. Marieke en Jules zetten zich met deze stichting in voor talloze liefdadigheidsprojecten.

Wachtlijst
Bij te veel aanmeldingen geldt het moment waarop je betaling is ontvangen als moment van aanmelden.

Annuleren
Mail je naam, adres, telefoonnummer(s) en of je een factuur wilt ontvangen naar remkokoppe@aandachtvoorecht.nl
De bevestiging (van  de aanmelding) maakt je aanmelding definitief.
Binnen twee weken na bevestiging, dient de betaling door ons ontvangen te zijn.
Annulering is niet mogelijk. Wel is het mogelijk je te laten vervangen door iemand anders.
Wij verzoeken je hierover tijdig contact op te nemen met de organisatie.
Een gedeeltelijke restitutie van de deelnamekosten is alleen mogelijk in geval van een onvoorziene omstandigheid, zoals ziekte.

Sfeerimpressie van een editie
Om je een idee te geven over de sfeer en inhoud, vind je hieronder een kort verslag van een eerdere (lente) editie.

Het thema was “Welwillend vernieuwing openbaren”

In het nieuwe trainingscentrum Het Vrije Veld van Marieke en Jules werden we op vrijdagochtend letterlijk en figuurlijk warm onthaald. Na een mooie introductiecirkel waar meteen ruimte was voor ‘Aandacht voor Echt’, en de Naamsoefening vertelde Marieke wat de gezamenlijke thema’s (ontwikkelingspoorten) waren van de aanwezigen. (De korte versie) “Door vooral Zelf gecentreerd te blijven, ondanks de nog tijdelijke inhouding  die gaande is om dieper te kunnen zijn met wat Is..op weg naar Vernieuwing zodat je helemaal goed gecentreerd bent wanneer het echt het moment van vernieuwing aanbreekt.

We hebben die middag heerlijk gewandeld in de prachtige omgeving. Met een aantal verdiepingsvragen op zak. “ Waar leidt onverantwoorde omgang met jezelf toe? Waaruit bestaat verantwoorde omgang met jezelf? En wat kun je hieraan verbeteren op dit moment?”

Op vrijdagavond, met heerlijke meezingers op de achtergrond, ontstonden prachtige mood/vision boards. Iedereen mocht zijn of haar vernieuwing voor de komende periode aan het gekleurd papier toevertrouwen door er woorden of plaatjes bij te zoeken. Er werd wellustig op los geknutseld, gescheurd, geknipt en geplakt. Tot in de late uurtjes kon er in de bar van Hotel Witteveen nagepraat worden onder genot van een lekker drankje.

De volgende dag gaf Marieke naast verdergaande verdieping op het thema iedereen een persoonlijk cadeau in de vorm van een handaanreiking. Na genoten te hebben van het mooie Mantingerveld en een heerlijke lunch was er ruimte om uit te wisselen. Het was een bijzonder Samenzijn. Voedingssappen schoten toe, tekorten werden ingehaald en de hele groep tooide zich in blijmoedigheid. We voelden ons horizontaal en verticaal toegejuicht om ieder op onze eigen manier de vernieuwing tegemoet te gaan of juist geduld te beoefenen. De loutering te voelen in het Onaffe en de Leegheid op te zoeken om Vol de ander te kunnen ontmoeten.

En om na een prachtig afscheid door de voelbare verdieping, de aanwezige lichtheid en onderlinge verbinding, in staat te zijn een nieuwe fase van ontwikkeling in te gaan.